• kantoor@gkbrackenhof.org.za
 • +27 83 444 1988

Ons onderskryf vyf beginsels van die Reformasie

Aan God alleen die eer ~ Soli Deo Gloria
Deur Christus alleen ~ Solo Christo
Slegs deur genade ~ Sola Gratia
Slegs die Skrif ~ Sola Scriptura
Slegs deur geloof ~ Sola Fide
07
Mar
DAGBOEK: Sustersaamtrek - Intimiteit met God
 •   8:00 VM
 •   GK Meyerton, Pierneef Blvd 6, Meyerton

Welkom by ons gemeente

Gereformeerde Kerk Brackenhof
 •   083 444 1988
 •   kantoor@gkbrackenhof.org.za
 •   Hoek van McBride en Renonkel str, Brackenhurst, Alberton, 1448
 • Roeping

  Om mense te lei om Jesus Christus te ken, hulle te help om meer soos hy te wees en om dan die proses in ander mense te herhaal

  Toekomsbeeld

  Om in liefde tot 'n kerk te groei waarin enig-iemand God se liefde kan sien en ervaar; Hom kan aanbid en verheerlik

  Erediens

  Die Skrif leer dat die samekoms van God met sy gemeente, en van die gemeente met God en met mekaar, 'n ontmoeting moet wees met liturgiese handelinge wat daartoe dien dat almal God deur sy Woord en Gees (Joh. 4:23) ontmoet, aanbid, verheerlik, eer en dien.

  Dagboek

  18
  Jan
  THE RENEWAL OF NEW TESTAMENT DISCIPLESHIP - DR. ED GROSS
  07
  Mar
  Sustersaamtrek
  Hou hierdie spasie dop
  •  
  •  
  •  
  •  

  Gemeente Projekte

  Raak betrokke!
  Beertjies vir Kindertjies-in-nood

  Die doel van die projek is om beertjies aan kindertjies te gee wat in nood is (siek kinders in hospitale, liggaamlik of verstandelik gestremde kinders in spesiale skole, kinders in kinderhuise) en om daarmee die boodskap van God se liefde aan hulle te bring. Ook ons oumense in bejaarde tehuise en inrigtings word nie oor die hoof gesien nie...

  “There is but one good; that is God. Everything else is good when it looks to Him and bad when it turns from Him.”
  C.S Lewis