Vir ons Katkisante

Wie is wie in die Bybel?

Tel bietjie hoeveel mense jy vandag in die Bybel ken? En dan tel jy weer oor ‘n paar weke. 


Hier is 'n klomp speletjies vir jou

En vir nog ‘n klomp lekker speletjies, gaan na die Gereformeerde Kerke Jeug webwerf.

 

Bybelstudies

Daar is pragtige volkleur Bybelstudies ook gratis op die webwerf beskikbaar

Klein Olivia word gedoop

Sondag, 3 April 2022, was daar groot opgewondenheid in die kerk. Pappa Singeant en Mamma Henriëtte het klein Olivia Selley laat doop.

 

Ja, jy het seker gesien hoe hulle voor in die kerk by dominee Paul Nel gaan staan het, nê!

 

Baie baie jare gelede in die Ou Testament het God ‘n verbond (‘n ooreenkoms) met Abraham aangegaaan dat God altyd en altyd vir Abraham en sy familie Sy God sal wees. En ons is ook deel van daardie verbond. God wil ook ons God wees. Jou God, Pappa se God, Mamma se God, Oupa se God, Ouma se God, Boetie, sussie, en nog baie, baie ander mense ook. Is dit nie wonderlik nie!

 

 

 

Jy het seker ook gesien hoe ds Paul sy hand in die water van die doopfont gesteek het en toe drie keer aan Olivia se koppie geraak het, en toe gesê het, “Ek doop jou in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.”

 

En al is ons nou miskien nog te klein om alles te verstaan, het Mamma en Pappa daar in die kerk belowe dat hulle hul kinders van God sal leer. En as ons katkisasie toe gaan, leer ons ook elke dag ‘n bietjie meer van ons liefdevolle Hemelse Vader.

 

En waar staan ds Paul gewoonlik en preek?

Ja, op die preekstoel.


En wat noem ons nou weer die bakkie met water tydens die doop. Ja, jy’s weer reg … die doopfont.


En wie weet wat het tannie Lie vir Olivia gegee?