Kampe

Enige navrae kan gerig word aan die kerkkantoor.

Kerkkamp 2022 – 25 tot 27 Maart 2022 by Bosveld Oase in Brits

Mannekamp 2018 – April 2018 by Glipklip