Katlehong Diensgroep

Ons gemeente was vir baie jare betrokke by die Gereformeerde Kerk Katlehong wat sy ontstaan reeds in 1956 gehad het en ook by die Gereformeerde Kerk Katlehong Central wat in 2013 selfstandig geword het.

Indien meer inligting verlang word, of as jy betrokke wil raak, kontak die kerkkantoor.

Opdrag

Watter wonderlike opdrag kry ons nie in Matt 28:19 en 20

Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 20leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

In die verlede

In die verlede was dit die Katlehong Diensgroep se voorreg om bystand te kon verleen op talle terreine aan hierdie twee gemeentes in Katlehong met gawes, hulp en stoflike middele waarmee ons oorvloedig geseën was. 

 

Ook is daar gereeld op ‘n Sondag gepreek. 

 

Veral ouderling Burt Potgieter was jare lank hier betrokke.

Ouderling Burt Potgieter

In die hede

Woordverkondiging

Ouderling Christiaan Jacobs

Steeds in 2022 is ons betrokke by Woordverkondiging by die Gereformeerde Kerk Katlehong Central. 

 

Die dienste word afwisselend waargeneem deur Rev Cyril P Semenja, emerituspredikant van Tembisa-Wes, hul eie ouderlinge en dan een keer per maand deur ouderling Heinrich Jacobs. 

 

Die preek word eers deur een van ons lidmate, Trix van der Walt, na Engels vertaal. Tydens die diens tree ‘n tolk op om die Engels na Sesotho te vertaal.

Bybels

Bybels word ook gereeld uitgedeel, elkeen in sy eie taal. Ons hartlike dank aan die Bybelgenootskap wat hierdie Bybels gereeld gratis verskaf.

Beertjie Diensgroep Uitreik

Eersdaags gaan Trix van der Walt, DV met Paasfees, die “Beertjie-Evangelieboodskap” bring en tegelykertyd vir al die kinders een van ons liefdesbeertjies skenk. En na afloop van die diens, kry almal spesiale sjokoladetjies.

Sesotho Bible

Oor doppers en dasse

Het jy al ‘n dopperdas gesien? Nou waar op aarde sien jy dit, mag jy vra. En moenie praat van die pragtige wit gestyfde krae en kosbare borsspelde nie. Het jy al ooit sulke swart blinkleer skoene gesien? Beslis nie in ons gemeente nie.

 

Dit was nou die dag ons voorreg om ‘n besoek aan ons buurgemeente te bring. Dit het gesous en ons moes dit deur plasse en reënvlae waag. Ook nog koud en onplesierig, maar Heinrich het onderneem om sy maandelikse preek in Katlehong te gaan hou. Nadat ek minstens 20 jaar gelede laas in Katlehong was, was die verrassing groot. Kerkraad in die konsistorie. Alles netjies genotuleer van besoekers tot teksverse. Toe kerk in. Nog ‘n verrassing. Nuwe dak, moderne kleurskema, wit preekstoel, pragtig oorgetrekte stoele vir die kerkraad. Voor op ‘n tafel drie bakkies vir kollekte wat elke lidmaat persoonlik vorentoe bring. Eenduisend Rand ingesamel. Dis net groen blare waar jy kyk.

 

Intussen word ‘n lied aangehef op ritme van ‘n leersakkie. Daarby kom ‘n selfgemaakte klokkie en nog meer tuisgemaakte begeleiding. Na ‘n rukkie moet die ouderlinge nog stoele indra, want dit reën en almal kan nie vroeg daar wees nie. Terwyl daar gesing word, stap die dames in, hulle sit in die middel. Die manne aan die ander kant. Hulle is nie daaroor gepla nie. Kulturele verskille maak ons interessant. Dit was doppers.

 

Wat nou van die dasse?  Pragtig, elke broeder in deftige swart pak met ‘n grys gestreepte das, nogal blinkerig. Die susters met hulle wit krae en swart rompe. Ek het my verkyk en toe verluister. Enige suster begin met ‘n lied wat van begin tot end uitgesing word.

 

Toe dink ek aan die woorde van ons Heer: “Wees altyd deur bly…

Oor beertjies en uitreik

‘n Beertjie is ‘n kosbare ding. Hulle is kleurryk, met die hand gebrei, toegewerk en opgestop en dan kry elke beertjie sy ogies sodat hy kan sê: “Hier is ek, daar is nie nog een wat soos ek lyk nie, almal is verskillend”. Om dit te bevestig moet elke beertjie ‘n naam kry en dit word deur sy eienaar aan hom gegee. Daarna word die beertjie deur sy eienaar uitgekies om syne of hare te word. Dis ‘n hele proses van maker tot eienaar. As jy nog nooit iets gehad het wat jy jou eie kan noem nie, is eienaarskap des te groter. Dan leer jy wat dit beteken om te koester, lief te word, op te pas, om te kan omgee.

 
Dit het gebeur by Katlehong toe ons so vyftig beertjies vir die doppergemeente se kinders gebring het. Op ‘n tafel is die beertjies neergesit en toe kon die kinders elkeen syne of hare kies, koester en liefhê nes ons Heiland ons liefhet en koester. Moeilike teologiese leerstukke soos uitverkiesing en naasteliefde is maklik begryp en aanvaar en groot was die vreugde. Om af te sluit kry elke kind ‘n heerlike sjokolade en hoe kan ‘n reëndag nou beter verloop?

 

Die vreugde van ‘n eie beertjie