Wat is die Koffiekan?

Die Koffiekan is ‘n aand-erediens met ‘n informele karakter.  Lidmate word aangemoedig om vriende en familie saam te bring.. Tydens die diens is daar geleentheid vir saam kuier rondom die koffiepot(kan), saam sing, saam luister na uitleg van die Woord, saam vrae vra en saam aanbid. 

 

Die koffiekan vind plaas op ons Nagmaalsondae en begin 17:00

 

 

   26 Februarie

   28 Mei

   27 Augustus

   25 November