Nadat Covid meegebring het dat ons vir twee jaar nie bymekaar kon kom nie, was dit ‘n heuglike dag om weer Nagmaalsondag, 27 Feb 2022, na die erediens saam te kon kuier en saam te kon eet.