Projekte

Beertjies vir Kindertjies-in-nood

Die doel van die projek is om beertjies aan kindertjies te gee wat in nood is (siek kinders in hospitale, liggaamlik of verstandelik gestremde kinders in spesiale skole, kinders in kinderhuise) en om daarmee die boodskap van God se liefde aan hulle te bring. Ook ons oumense in bejaarde tehuise en inrigtings word nie oor die hoof gesien nieā€¦