Uitreike

1 Tim 6:18

“Spoor almal aan om goed te doen en mededeelsaam te wees, want dit is die offers wat vir God aanneemlik is.”

Ons is die Here baie dankbaar dat ons by die volgende uitreike betrokke kon wees. 

Indien jy meer inligting verlang of betrokke wil raak, kontak gerus die kerkkantoor.